MARS 2019

Elevråd 26/3 -19

 

Åk 1: Ciara, Elias och Talia

Åk 2: William & Klara

Åk 3: Milton & Loke

Åk 4: Ida & Maria

Åk 5:  Ilona

Åk 6: Liam, Farije & Mira

Övriga: Anna & Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Rapporter fr elevrådsansvariga: Tunneln och snurrgungan är bortplockade från skolgården för dom var trasiga. De ska ersättas och eleverna på skolan ska få bestämma vad som ska sättas dit istället. Vi inväntar svar på hur mycket pengar de nya sakerna får kosta, sedan kommer elevrådet att ta fram några olika alternativ som skolans elever kan rösta på. Sexans elevrådsrepresentanter har skrivit till kommunens politiker och frågat om vi får komma och träffa dem i kommunhuset. Vi har fått svar från Utbildningsnämndens ordförande Siv Lunander. Siw hälsar vårt elevråd välkomna att vara med på deras nämndmöte den 14 maj. Vi har tackat ja till inbjudan! Till nästa elevråd vill vi därför att alla klasser tar med sig sina två bästa frågor som ni vill ha svar på från våra politiker.                                                                                           Nu har vi frågat alla elever och lärare på skolan hur de tycker att vi ska göra med årets Talangjakt. Elevrådet fattade utifrån detta underlag ett beslut; vi kommer att ha hälften av skolans elever på plats i gymnastiksalen och hälften får följa showen via lifestreamning. De klasser som kommer att se Talangjakten på plats är årskurserna 6, 4 och 2 samt alla som uppträder plus alla i elevrådet.

 

  1. Det som tagits upp i de olika klassråden togs upp:

Åk 1: Det skulle vara bra med längre raster. Man får inte ha uteskor i ljusgården!

 

Åk 2: Hur blir det med gagabolls rinken? När får man spela? När blir det olympiad? (Svar: Det blir olympiad tisdagen den 6 juni.) Förslag på rastaktiviteter: Alla kan rita en gemensam bild, alla skulle kunna få skriva sina namn på ett stort papper. Fotbollsturnering på skolan önskas. Vi vill ha en cykeldag då man får cykla en hinderbana. Vi önskar en mattevecka på skolan. Det finns bollar på taket vid ängen, nätet på målen behöver lagas (Svar direkt: Målen lagades för några veckor sedan på sportlovet, Anna kollar upp vad som hänt) Glöm inte bort reglerna med fotbollsförbud mellan husen! Kommer vi få tillbaka snurrgungan? (Svar direkt: Det kommer att bli någonting nytt, vi får se vad det blir.)

 

Åk 3: En ny tunnel till skolgården önskas (Svar direkt: Det kommer att bli någonting nytt, vi får se vad det blir.) Fotbollsnätet behöver lagas (Svar direkt: Anna kollar detta!). Klättervägg till skolgården önskas.

 

Åk 4: Vill äta tidigare, vi vill pyssla, vill ta med egen mat till skolan, vill ha en tuggummi-dag i veckan, tycker inte att elever ska ta med slime till skolan, vill ha telefonerna på rasterna (Svar direkt: För ca ett år sedan togs ett gemensamt beslut att vi inte ska ha mobiltelefoner under skoltid. Det var föräldrar, elever och lärare som bestämde detta. Det beslutet håller vi oss till i nuläget.). Önskar fotbollar och alla har rast kl.9.30-10.00, Nya utesaker önskas, en till kompisgunga, gungbräda, klätterställning och mjuka tjocka rep på kompisgungans kedjor önskas (Svar direkt: Vi får se vad pengarna räcker till när vi ska ta beslut om vad vi ska ha på skolgården).

 

Åk 5: Vi vill ha skåp som man kan låsa i kapprummen (Svar direkt: Detta var ett förslag när Rönnen byggdes om med det ansågs att skåp inte skulle få plats. Nu är det dags för ännu en ombyggnad av Ängen så vi tar med detta igen så får vi se vad de säger denna gång). Vi vill att någon ska ta bort frigolit-kulorna som ligger under gungorna (Tips från elevrådet: Kom ihåg att alla klasser har olika städområden som de ansvarar för och se till att er klass går ut och städar skolgården och skogen med jämna mellanrum). Önskar en hinderbana och att lustis lagas (Svar direkt: Som vi har förstått det hela så ska våra lustis tas bort och ersättas med något nytt, vi kollar upp detta.). Om det regnar vill vi få vara inne på rasterna.

 

Åk 6: Önskar frukost i skolan och frukt till rönnen-eleverna. Behöver fler laddare, nya skal till iPads och hörlurar till alla. Önskar ny gaggaboll och att alla har muggar, många försvann vid Skoljoggen. Önskar pingisbollar och rack. Önskar bättre pennor, gärna stiftpennor

 

  1. Bloggen: Vi ska göra filmer om vad som gäller vid gaga-rinken, det vi har bestämt om årets Talangjakt och en film om att alla klasser ska ta med två frågor till kommunens politiker till nästa elevråd.

 

  1. Övrigt: Vid nästa elevråd kommer vi att tala om Talangjakten. Alla elevrådsrepresentanter kan fundera på vad de skulle vilja hjälpa till med vid Talangjakten (t ex vara konferencier, sköta ljudet, filma, vara jury, samla in rösterna osv).

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Mira

Sekreterare: Liam