MARS 2020

Elevråd 12/3 -20

Åk 1: Flora & John

Åk 2: Desirée, Tilde & Tova

Åk 3: Orwa & Arvid

Åk 4: Tala, Robin & Ranim

Åk 5:  Lubna & Dunya

Åk 6: Mario & Viktoria

Övriga: Gunilla, Peter, Sara, Josefin & Annelie

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Rapporter fr rektor och elevrådsansvarig:

Väggen vid killarnas omklädningsrum ska tas upp vid nästa skyddsrond då man går runt och kollar om hela skolan är intakt och att inget är förstört. Peter och vaktmästaren Anders har gått runt på Rönnen och Eken och kollat om vi kan få plats med nya skohyllor där. Detta ska kollas upp ännu mer. Trygghetsteamet har pratat om nolltolerans för skojbråk på vår skola. Sara delade ut en lapp till alla klasser via deras elevrådsrepresentanter som ska fylas i klassvis och lämnas till henne. Said som jobbar på kommunen och ansvarar för uteleksakerna har varit på besök på skolan. Han sa att han nu skulle beställa uteleksakerna och sedan ska de sättas upp. Film från när han var här finns på elevrådet.se. Lustishusen ska tas bort och ersättas och vi elever ska få vara med och bestämma vad man ska sätta dit istället för de som står där idag.

 

  1. Rapporter från klassråden:

 

Åk 1:  Inget att ta upp

 

Åk 2:   Tyckte inte att det var så bra att ha Talangjakten som vi hade den förra året utan vill ha Talangjakten i Allehallén på en stor scen.

 

Åk 3: Vill ha två lika Talangjakter en för de udda klasserna (1, 3 och 5) och en för de jämna klasserna (f, 2, 4 och 6). Vill träffa faddrarna på en friluftsdag med olika aktiviteter. Vill att eleverna på skolan ska få ha prao med de olika som jobbar på skolan (ex lärare, rektorer, vaktmästaren, kök och städ). Önskar en pysseldag på skolan. Vill skypa på Talangjaken som förra året. Det är rörigt i kapprummen. Vi vill ge beröm till Sara, vi vill ge beröm till våra elever på Stocksätterskolan och vi vill ge beröm till Peter.

 

Åk 4: Vi vill ha tuschpennor, vi vill ha frukt till eleverna på Rönnen. Talangjakt kan vara vid hembygdsgården. Rönnen vill ha frukt. Talangjakten som förra året.

 

Åk 5:  Låna inte varandras cyklar. Gör fler kingplaner (Vi skickar detta vidare till Trivselgruppen.). Ta ner bollar från taket. Det blir mycket sand i kapprummet. Göm inte skohornen och inte andras kläder. Flera skohorn önskas. Flera grupprum i ljusgården. Inga skor i ljusgården, det blir smutsigt. Vi vill ha en Talangjakt för Rönnen och en för Eken.

 

Åk 6: Vi vill göra ett corona test på alla i skolan. När är det olympiaden (Vi kollar upp det med lärarna!)?

 

  1. Bloggen: Vi ska göra en film om takrenoveringen eftersom det framkom vid detta möte att det finns elever som inte respekterar staketen som är uppsatta utan går innanför dessa avspärrningar.

 

  1. Övrigt: Vi talade om Talangjakten. Sedan röstade vi i elevrådet bland de två förslag som flest tyckte; att ha det som förra året eller ha två Talangjakter. Elevrådets representanter tyckte med övervägande majoritet att vi borde ha två Talangjakter i år. Vi för nu frågan vidare till lärarna och tar ett slutgiltigt beslut på elevrådet i april.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Viktoria

Sekreterare: Mario