MARS 2023

Elevråd 27/3 -23 

Åk 1: Ida, Khaled & Lennon

Åk 2: Noah & Belle

Åk 3: Majd & Takwa

Åk 4: Maj & Helz

Åk 5: Vera, Lamar & Alea

Åk 6: Miran, Agnes, Tim, Soe & Roula

Övriga: Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr rektorn och från elevrådsansvarig:

Gunilla: Inget besked från ännu om när vi kan besöka riksdagen denna termin. Erik väntar på svar från Oskar som jobbar där.

Vaktmästaren berättar att han inte får ta ner saker från taket längre då han inte har höghöjdsutbildningen som krävs för att få göra det. Om han gör detta utan rätt utbildning kan skolan få böta 200 000 kr!

Gunilla pratar om Talangjakten. Det finns ett förslag att vi ska ha den live vid hembygdsgården. Elevrådet diskuterade tre olika förslag (live vid Hembygdsgården, inspelade filmer eller halva skolan live i idrottssalen och övriga följer via livesändning i sina klassrum) och röstade sedan hur vi ska göra i år. Svar: Vi ska ha Talangjakten vid Hembygdsgården live.

 

  1. Saker från klassråden till elevrådet:

Åk 1:

1A, Inget att ta upp.

1B, Inget att ta upp.

1C, Inget att ta upp.

Åk 2:

2A, Jättekul med läsvecka! Vi vill ha två gånger per år! Vi vill att lärarna ska sjunga vid ingången på morgonen på fredagar. Vi vill har fler Öppet hus.

2B, Nya fotbollsmål önskas. Kan det köpas in fotbollsmål, eller vad har Daniel sagt om detta? Ska alla klasser vara med på plocka-skräp-dagen? När är talangjakten (Svar: Talangjakten är den 5 maj.)?

Åk 3:

3A, Vi har problem att 5A går igenom vårt kapprum. 5:or och 4:or tar frukter från oss.

3B, Inget att ta upp.

Åk 4:

4A, Ingen här.

4B, Inget att ta upp.

Åk 5:

5A, Nya hörlurar önskas (Svar: Er lärare ska prata med Veronie om det saknas hörlurar).

5B, Nya iPadsskal och laddare önskas. (Svar: Om sådant saknas ska klassläraren gå till Veronie och säga till). Vi vill få gå hem under rasten (Svar: Personalen på skolan har ansvaret för er när ni är i skolan och då får man inte gå hem, det är omöjligt att ha koll på alla elever då). Kan man få ha skor inomhus (Svar: Nej, då blir våra golv väldigt smutsiga och slitna. Skoförbuden är viktiga att följa för vår trevnad och för städpersonalens arbetssituation.)?

5C, Nya mattider önskas för 5:orna vill äta tidigare (Gunilla säger att det inte går, våra scheman är satta så att alla ska ha en mattid, några får äta tidigt och andra sent). Varför är 5B och 5A på Eken när det fanns två klassrum lediga på Rönnen? Kan muslimerna få be under skoldagen i ett eget rum? Vad ska det göras med Rönnens bibliotek?

Åk 6:

6A, Nya laddare önskas (Svar: Om det saknas laddare ska läraren säga till Veronie).

6B, Vi vill ha fler klockor utomhus på skolan. Kan vi inte få sluta tidigare på fredagar? Vill få rosor av förskoleklass (Svar: Det kommer ni att få). Om skolan är en tuggummifri skola borde det gälla personalen (Svar: Det gör det!). Fler papperskorgar önskas på skolgården. Fixa kompisgungan!  Kan muslimerna be under skoldagen i ett eget rum?

 

  1. Bloggen: Vi ska göra en inför Talangjakten-film.

 

  1. Övrigt: När ska vi få åka till riksdagen (Svar: Vi vet ej för vi väntar på svar från en som heter Oskar och som jobbar där)?

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Tim

Sekreterare: Soe