När vi fick gagarinken

Vid nästan varje elevråd kommer det in önskningar på olika förbättringar till vår skolgård, så har det varit under väldigt många år. Därför bestämde elevrådet sig för att skicka ett brev till kommunens politiker och berätta om dessa önskningar som skolans elever hade. Innan brevet skrevs fick alla elever skicka med sina önskningar till elevrådet och även skicka med bra argument till varför politikerna i kommunen borde satsa på Stocksätterskolans skolgård. Sedan skrev elevrådets ordförande och sekreterare brevet som mailades iväg till kommunens politiker. Läs brevet här:

Brev till Hallsbergs politiker

Så kom ett svar med posten till elevrådet:

I maj 2017 var det en extra festlig dag då vi både hade Talangjakt och även invigde vår nyrustade skola. Detta skedde med pompa och ståt och denna dag fick eleverna på Stcksätter en gåva från kommunens politiker – en gagarink till skolgården! Politikerna ville skänka denna till skolans elever eftersom de ville tillmötesgå elevrådets och skolans elevers önskan om nya grejer till skolgården.

Se hur festlig Talangjakten och invigningen var som elevrådets ordförande och sekreterare ledde:


Självklart skickade elevrådet ett tack för gagarinken till Hallsbergs kommuns politiker: