November 2017

Elevråd 13/11-17

Närvarande:

Åk 1: Ibrahim & Fiona

Åk 2: Aleksander & Idris

Åk 3: Hanan & Esrom

Åk 4: Mario

Åk 5: Ida & Nivethan

Åk 6: Lah Poe & Ella

Vuxna:  Anna, Gunilla & Catharina

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Anna och Catharina tog upp att alla måste vara rädda om skolans saker, inte förstöra inne på toaletterna genom att sparka sönder eller skruva upp vattenlåsen

 

  1. Rapporter från de olika klassråden:

 

1:an: Man ska inte svära, använd hjälm på kullen på vintern, vi vill ha friluftsdag när det blir snö. Tänk på att vara snälla mot varandra! Kan elevrådet göra en film om skolgården och skolgårdens gränser? (Svar direkt: Elevrådet ska försöka fixa en film.) Biljardbord önskas till fritids.

 

2:an: Ta inte med nötter till skolan, bråka inte, ta inte med leksaker till skolan och ta in bollarna efter rasterna.  Vi önskar en klättervägg, en klätterställning och en skruvrutschbana (Svar direkt: Just nu satsar kommunen på att rusta upp skolorna så vi får ingen upp rusting av skolgården). Vi vill spika i träplank som rastaktivitet. Det växer sly på grusplanenen (Svar direkt: Catharina ska ta upp det med Fastighet). Tänk på att inte störa de som har lektioner.

 

3:an: Gaga-bollsregler önskas i klassen (Svar direkt: Reglerna finns att dra ut från elevrådets blogg, de har även mailats ut till alla lärare). Ett förslag: om man inte följer gaga-bollsreglerna borde man inte få spela på en vecka. Följ reglerna vid kompisgungan.

 

4:an: Inget att ta upp.

 

5:an: Sprid inte rykten om folk, tänk på vad ni säger. Det är bra att det har blivit lite lugnare i skolan.

 

6:an: Vi önskar att även eleverna på Rönnen ska få frukt innan man går ut på 10-rasten (Svar direkt: Elevrådet ska skriva ett mail till kommunens politiker och lägga fram detta förslag). Vi önskar att det fanns olika aktiviteter att välja mellan på elevens val. Vi vill göra något roligt med hela skolan innan vi ska till Transten. Vi vill få tillbaka Mästarnas mästare. Förslag på olika rastaktiviteter gavs till Anna.

 

  1. Elevrådets blogg: Göra en film om skolgården och gränserna. Tipsa om hur man är en bra kompis. Vi vill bjuda in politiker från alla partier i kommunen och intervjua dem om vad de vill göra för eleverna i skolan.

 

  1. Övriga frågor: Gunilla berättade att kommunens politiker läser våra protokoll. Läs på elevrådet.se under fliken protokoll om ni vill veta exakt vad som händer med protokollen som vi sänder med mail till Bildningsnämnden.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Ella

Sekreterare: Lah Poe