NOVEMBER 2018

Elevråd 27/11 -18

Åk 1: Ciara & Talia

Åk 2: Fiona & Edin

Åk 3: Milton & Loke

Åk 4: Ida & Maria

Åk 5:  Ilona

Åk 6: Liam, Farije & Mira

Övriga: Anna & Gunilla

  1. Ordförande öppnade mötet.
  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
  1. Rapporter fr elevrådsansvariga: Gunilla berättade att nu kan vi börja jobba med elevrådsbloggen! Det har varit mycket strul med det tekniska men nu ska allt fungera! Anna undrade om problemet med att elever tuggar tuggummi fortfarande är kvar bland Rönnens elever och tyvärr har det bara blivit värre.
  1. Det som tagits upp i de olika klassråden togs upp:

Åk 1: Inget att ta upp. 

Åk 2: Tack till vaktmästare Anders som har byggt så fina skärmväggar till alla klasser! Önskar en skridskodag för hela skolan. Målen på fotbollsplanen behöver laggas. Önskar en julfest på skolan där man kan klä ut sig med jultema. Det gungar fortfarande för många i kompisgungan. Tycker att elevrådet är superbra! Det är många elever som genar över förskolan (Kommentar från elevrådet: Man får inte gena över förskolans gård! Grinden blir inte alltid riktigt stängd och man stör deras verksamhet.). Klättra inte på fotbollsmålen! 

Åk 3: Fixa näten på fotbollsmålen och laga nätet på basketkorgen vid 3C:s ingång. Önskar mer juldekorationer på t ex mer granar.

Åk 4: Spring inte i Ljusgårdarna och stör inte utanför klassrumsfönstren vid 4:orna. Önskar att få sitta och jobba mer ljusgården. Lyssna när andra pratar. Fler lärare önskas i klassrummen. Gå ut och inte vänta på andra i kapprummen. Använde inte andras saker. Låt ytterdörrarna vara, håll inte igen dem för andra. Spring inte inne. Alla ska få vara med. 

Åk 5: Fler gungor på skolgården önskas. Några sitter på dem länge så alla som vill gunga på rasten hinner inte med (Elevrådet tycker att alla ska vara schyssta och turas om att gunga om det är fler som vill göra det). 

Åk 6: Varför bytes namnet på Tallen till Ängen (Svar direkt: På Tallen gick skolans äldsta elever förut och det blev förvirrat när skolans yngsta skulle gå där så då valde man att ändra namnet. Det sitter en skyllt utanför vid matsalen där det står Tallen, Anna ber vaktmästaren att skruva ner den). Önskar stiftpennor/nya pennor och stift. Önskar även fler Ipad-laddare.

  1. Bloggen: Nu kör vi igång på riktigt. De som är med i elevrådet får gärna göra inlägg till bloggen på Elevens val om det är möjligt.
  1. Övrigt: Det är massa fruktrester på skolgården. Skärpning önskas! Det ser inte trevligt ut!
  1. Ordförande avslutade mötet.

Ordförande: Mira

Sekreterare: Liam