NOVEMBER 2019

Elevråd 18/11 -19

Åk 1: John G, Flora & Mosase

Åk 2: Tova & Tilde

Åk 3: Orwa & Arvid

Åk 4: Anosha & Tala

Åk 5:  Dunya & Lubna

Åk 5: Mario & Viktoria

Övriga: Peter & Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Rapporter fr rektor och elevrådsansvariga: Peter sa att för att vi ska kunna lära oss på bästa sätt här i skolan måste vi elever känna oss trygga. Trygghet är jätteviktigt! Personalen på skolan pratar mycket om hur de ska kunna göra så att alla eleverna på skolan ska kunna känna sig trygga. Vi har ett Trygghets team som kollar på svaren på den trygghetsenkät som alla elever har svarat på. Trivselreglerna ska ses över av både barn och vuxna. Gunilla berättade att hon jobbar på att vi i elevrådet ska få träffa några politiker vilket vi gärna vill.

 

  1. Rapporter från klassråden:

 

Åk 1:  Inget att ta upp

 

Åk 2:  Det är viktigt med regler på skolan, viktigt att de följs. Ta inte sönder andras snögubbar! På gagabollen slår de stora eleverna för hårt på bollen så dom andra får ont. Kommer det några nya trivselregler snart (Svar direkt: De vuxna på skolan har börjat att jobba med trivselreglerna men även alla elever ska vara med i det arbetet)?

 

Åk 3:  Vi vill att vi ska få köra fotboll själva, det blir för många när andra klasser kommer och det blir lätt bråk då. Vill ha en pyjamasdag för hela skolan (Elevrådet tyckte att det var en trevlig idé och lämnar över frågan till lärarna). Vi vill ha 2 bollar på gagbollen (Svar direkt: Det finns nya bollar så det kan Gunilla ordna). Vi vill ha en mattedag i hela dagen. Vi vill ha en idrottsdag när man får prova på olika sporter och vi vill ha en pysseldag (Elevrådet tyckte att det var en trevlig idé och lämnar över frågan till lärarna). Vi vill ha skärmväggar in till killarnas omklädningsrum så att man inte kan se in även om dörren öppnas, som i tjejernas omklädningsrum.

 

Åk 4: På rasten vi vill vara inne! Vi vill ha luvor och kepsar och vi vill ha  frukt på mellanstadiet (Svar direkt: Elevrådet har både skrivit brev och varit till kommunhuset och pratat med de politiker i kommunen som bestämmer över detta men de tycker att det blir för dyrt att även ge frukt till åk 4-6. Vi kan i elevrådet kan prata med dem igen.) Vi vill ha julmust till jullunchen (Vi för det vidare till måltidsrådet). Vi vill ha en snögubbstävling (Elevrådet tyckte att det var en trevlig idé och lämnar över frågan till lärarna. Rektor Peter berättade att en skola där han jobbade gjorde hela skolan en gemensam jättestor snögubbe). Vi önskar oss fler handbollar och fler saccosäckar i ljusgårdarna.

 

Åk 5: Vi skulle vilja ha en toa med tjej-saker som en tjejer i mellanstadiet kan behöva.

 

Åk 6:  De gamla komposterna är trasiga och delar av dem kastas runt och det sprids små frigolitkulor som är svåra att plocka upp. Det är förbjudet att ta varandras inneskor!

 

  1. Bloggen: Vi tänker göra en film om hur viktigt det är att känna trygghet på skolan.

 

  1. Övrigt: Inga övriga ärenden.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Viktoria

Sekreterare: Mario