NOVEMBER 2020

Elevrådsmötet i november blev inställt p g a Covid-19. Så här förklarade vår biträdande rektor Sara detta: