NOVEMBER 2022

Elevråd 23/11 -22 

Åk 1: Lennon, Khalid & Aram

Åk 2: (på simskola)

Åk 3: Hedda

Åk 4: Helz & Maj

Åk 5: Osazee, Elsa & Amanda

Åk 6: Tim, Agnes, Miran

Övriga: Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr rektorn och från elevrådsansvarig:

Gunilla: Hade två hälsningar från Veronie som inte kunde vara med vid detta möte. För det första tackade hon de elevrådsrepresentanter som var med när vi fick besök från Upplands-bro. För det andra berättade hon att om man behöver mensskydd ska man gå till sin mentor och få detta av denne.

 

Gunilla berättade att Daniel har träffat de elevrådsrepresentanter som valdes vid vårt förra elevråd och börjat att revidera våra regler för uteleksaker. De kommer att fortsätta med detta arbete och när det är klart kommer Daniel att komma till ett elevråd så att vi kan ta del av reglerna och klubba dem om vi inte har några invändningar.

 

Vi kommer att ha en mattetävling onsdagen den 7 december. Mer information om detta kommer på elevrådet.se.

 

Till vårt förra elevråd skulle alla klasser säga vad de tycket om förslaget med att köpa in västar till fotbollsplanen. Det var 5 klasser (av 14) som svarade om de tyckte att skolan ska köpa in västar och så här blev resultatet:

JA; 1 röst, NEJ; 3 röster och BAND I STÄLLET FÖR VÄST; 1 röst.

Vi kommer alltså inte att köpa in några västar.

 

Elevrådet har blivit inbjudna att besöka riksdagshuset i Stockholm i vår! Det är riksdagsledamoten Oscar Svärd (M) från Kumla som vi har kommit i kontakt med och som vill ta emot ett besök från vårt elevråd. Vi kommer med mer information när vi närmar oss.

 

  1. Saker från klassråden till elevrådet:

 

Åk 1: Önskar en pyjamasdag och en läsvecka (vecka 12 har vi läsvecka och i samband med det kanske vi kan ha en pyjamasdag), hur är det med rastaktiviteterna på tisdagar som 6:orna håller i (Våra elevrådsrepresentanter i åk 6 ska tala med Elmedina och Abudi som har hand om dessa aktiviteter.)?

 

Åk 2: Önskar handdusch i duscharna. Vill att den svarta slangen på linbanan som hänger ska klippas bort. Önskar en pysseldag inför jul för hela skolan.

 

Åk 3: Önskar en skrivdag eller skrivvecka.

 

Åk 4: Hade glömt pärmen.

 

Åk 5: Många säger n-ordet, det finns inget pass som gör att man får säga så (Elevrådet säger nej till n-ordet och till alla andra fula ord och ber er alla att visa respekt för varandra). Önskar ett öppet hus. Har ont om laddare och hörlurar (Om sladdar saknas ska läraren säga till Veronie så löser hon det). För lite torkskåp, trångt i kapprummet, bänk i kapprummet önskas, ta inte sönder andras snögubbar, kameror i korridoren för många springer, prata svenska och ta bort den döda fågeln utanför kapprummet hos 5c. Vill ha två Tallangjakter per år och önskar att de som inte har varit med i Talangjakten ska ha större chans att vara med än de som har varit med flera gånger före.

 

Åk 6: Saknar hörlurar (Läraren ska prata med Veronie.)

 

  1. Bloggen: Vi ska göra en film om mattetävlingen som kommer att vara den 7/12, vi ska även göra en film om besöket från Upplands-bro och vi ska göra en Snällkalender (Elevrådet röstade och alla utom en tyckte att vi skulle göra en kalender, en lade ner sin röst).

 

  1. Övrigt: Vi hade inga övriga frågor att ta upp.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Miran

Sekreterare: Agnes