Oktober 2017

Elevråd 9/10 -17

Närvarande:

Åk 1: Ibrahim & William

Åk 2: Alekander

Åk 3: Hanan & Thea

Åk 4: Mario & Surafiel

Åk 5: Ida & Nivethan

Åk 6: Lah Poe & Ella

Vuxna:  Anna & Gunilla

Gäst: vaktmästaren Anders

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Vi fick besök av vår vaktmästare Anders. Anders berättade att nya nät är fixade till våra fotbollsmål. Han sa även att det finns elever på Rönnen som skruvar upp ringen under handfatet inne på toaletterna så att det rinner ut vatten på golvet. Detta får man förstås inte göra! Det kan bli vattenskador och toaletten kan bli avstängd. De som skruvar på dessa ringar måste genast sluta med detta! Anders frågade elevrådet om hur vi ska göra med den trasiga dörren till gaga-rinken, skruva igen eller byta gångjärn. Elevrådet beslutade att dörren ska skruvas igen och att fler ”trappsteg” ska sättas dit. Det går att öppna dörren igen om man vill ha det så senare. (Det finns en film på elevrådets blogg när Anders talar om detta. Se filmen på elevrådet.se) Anna och Anders funderar på vart bollförbudskyltarna ska sättas upp och skoförbudsskyltarna till Rönnen kommer att ordnas inom kort.

 

  1. Rapporter från de olika klassråden:

1:an Gav förslag till många olika rastaktiviteter som Anna skrev upp. Man får inte säga fula saker till andra, det är bra med lärare så flera lärare önskas på skolan. Ta inte andras saker och var snäll mot alla. De önskar en spring- eller hopptävling där alla får medaljer som pris. De önskas ett maskeraddisco för hela skolan. (Svar direkt: sexorna kommer att försöka fixa det.) Trivselreglerna är bra! Papper och tvål önskas i klassrummen, flera gungor önskas (Svar direkt: Just nu satsar kommunen på att rusta upp skolor invändigt så det läggs inga pengar på skolgårdar just nu) Måla och fixa borden och bänkarna ute.

2:an Gav förslag till rastaktiviteter som de gav till Anna.

3:an Förslag att man ska ha olika tider för när klasser får spela gaga-boll: 1-2:an en rast, 3-4:an en rast och 5-6:an en rast. (Elevrådet diskuterade saken och kom fram till att de tycker att det var en bra idé att genomföra på 10-rasten då alla skolans elever är ute samtidigt. Förslaget förs vidare till lärarna så även de får tycka till.) Tyckte att dessa punkter på trivselreglerna kan tas bors helt då de är självklara ändå; godisregeln, arbetsroregeln samt ute på rasterna. Förslag på ny regel: inte använda andras saker, skillnad på mitt och ditt. De tycker att kompissolen ska fyllas i (Vi skickar frågan vidare till Trivselgruppen), önskar även att flera ska få gunga på kompsgungan samtidigt (Det tyckte inte elevrådet för det blir trångt och man kan göra sig illa och det blir tungt och gungan kan gå sönder). Bollar från vår skola har setts vid korven (Elevrådet tycker att om någon ser skolans bollar på fel ställe så ta med bollen till skolan), var noga med att ta in bollarna till klassrummen efter rasterna!

4:an Tycker att keps och luva borde få användas inomhus.

5:an Inga leksaker borde tas med till skolan, trivselreglerna är bra, bra att ha en extra lärare då blir det bättre arbetsro i klassrummen.

6:an Det är mycket svordomar på skolan nu (Elevrådet ber er alla att tänka på vad ni säger så att vi får ett trevligt klimat på vår skola), dålig arbetsro i de gemensamma utrymmen som vi har så som i ljusgårdarna t ex, vill ha keps och luva inomhus när det är kallt, önskar att få var ute på rasterna om det är fint väder och inne om det är dåligt väder (Svar direkt: Våra klassrum behöver vädras på rasterna för att ventilationen ska fungera allra bäst, rastvakterna räcker inte till att vakta både inomhus och utomhus, alla blir piggare av att få frisk luft och lärarna kan behöva förbereda lektioner på rasten), var får man spela fotboll? (Svar direkt: På fotbollsplanen, gräsytorna och vid bollplanket, men inte mellan husen för då kan fönsterrutorna lätt gå sönder och det kan även störa de elever som har lektioner), får man kasta upp snöbollar i luften? (Svar direkt: Ingen snöbollskastning under skoltid, inte ens upp i luften) Vill ha mobilerna ibland (Svar direkt: Föräldrar, elever och skolans personal har tagit ett gemensamt beslut om att vi inte ska ha mobiltelefoner under lektionstid), för få rastvakter ibland. Sexorna hade skickat med många olika tankar från enskilda elever om vad de tyckte om skolans regler som alla lästes upp för elevrådet.

 

  1. Elevrådets blogg: Ella, Lah Poe och Ida ska göra en intervju med vår rektor. Elevrådsrepresentanter får gärna göra olika inlägg till bloggen på elevens val om det finns tid för det där och sedan ge materialet till Gunilla så lägger hon ut det.

 

  1. Övriga frågor: Skolans trivselregler lästes upp och med alla klassers medskickade synpunkter i minnet tyckte elevrådet att dessa regler är bra.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Ella

Sekreterare: Lah Poe