OKTOBER 2019

Elevråd 24/10 -19

 

Åk 1: John G, Flora & Mosase

Åk 2: Tova & Tilde

Åk 3: Orwa & Arvid

Åk 4: Anosha, Tala

Åk 5:  Dunya & Lubna

Övriga: Peter & Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Rapporter fr rektor och elevrådsansvariga: Peter pratar om våra trivselregler, att vi måste se över dem. Gunilla svarade på några frågor från det förra elevrådet: Trivselgruppen ska märka ut gränser i skogen, det blir ingen översovning för hela skolan, de som vill får gärna klä ut sig imorgon men man får inte ha mask för ansiktet, vi har talat med idrottslärarna och Emma om att det önskas en (eller två) fotbollsturneringar så får vi se hur det blir och det var de röda laget som vann på Olympiaden.

 

Åk 1: Vi tycker att det ska finnas regler på alla gungor.

 

Åk 2: Inte räkna på alla gungor (2B). Räkna på alla gungor (2A).

 

 

Åk 3: Önskar en handbollsturnering, önskar en pysseldag för hela skolan och en mysig juldag. Vill att vi ska räkna på alla gungorna (3B).

Vi vill att man får gunga hur länge man vill (3A) Hur blir det med trasiga fotbollsmålet?

 

Åk 4: Inget att ta upp.

 

Åk 5: Schema på de nya leksakerna önskas, olika tider för de olika sakerna. Kom ihåg att man inte får ha bollar mellan husen, några skyltar är trasiga. Önskar innerast på onsdagar och fredagar för Rönnen. Flera bollplank önskas. Vi vill veta mer om lusthusen (Svar direkt: Lustishusen ska bytas ut mot något liknande). Längre raster önskas (Svar direkt: Om man har längre raster måste skoldagen förlängas). Skåp till 4-6 önskas, man får inte ha sina skor och saker ifred (Svar direkt: Detta togs upp vid ombyggnationen men gick ej igenom och nu får vi ha det som vi har det). Kan vi byta klassrum ibland (Svar direkt: Det är ett mycket stort jobb att byta klassrum så det blir nog svårt att göra oftare än vad det naturligt görs just nu. Tips: möblera om lite oftare istället!)  Ta det lugnt i kapprummen och ljusgårdarna!

 

Åk 6: Vill ha tuggummi (Varför vill ni ha tuggummi?)

 

  1. Bloggen: Vi vill göra en film om att vi måste visa respekt mot andra och mot deras kläder och saker samt en film med resultatet av hur det blir med räknandet på gungorna.

 

  1. Övrigt: Vi tog reda på hur många av skolans klasser som tycker att vi ska räkna på alla gungor. Det var stor majoritet som ville att vi ska räkna på alla gungor (11- 3). Elevrådet röstade sedan och det beslutades att vi ska räkna till 100 på alla gungorna (12-2). Vi börjar med detta v.45 efter höstlovet.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Dunya

Sekreterare: Lubna