OKTOBER 2020

Elevråd 23/10 -20

Åk 1: Ingen representant

Åk 2: Deban & Yasan

Åk 3: Desirée, Noran & Yafet

Åk 4: Milkias

Åk 5:   Sanna, Seb & Sened

Åk 6: Ingen representant

Övriga: Peter & Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Föregående protokoll upplästes och godkändes.

 

  1. Rapporter fr rektorer och elevrådsansvarig:

Peter berättar att alla bollar kommer att delas ut till alla klasser veckan efter höstlovet.

Gunilla berättade att det kommer att bli en mattetävling på skolan, precis så som elever och elevrådet önskat. Tävlingen kommer att vara på onsdagen den 4 november, onsdagen direkt efter höstlovet. Det kommer att delas ut ett extra pris till varje årskurs. Detta pris kommer att lottas ut bland alla dem som deltar i tävlingen, ett pris som alla har chansen att vinna. Idéen kommer från vår rektor Peter. Jättetrevligt!

 

  1. Rapporter från klassråden:

 

Åk 1: Ingen närvarande.

 

Åk 2: Många äter knäckebröd ute på rasten. Får man det? (Svar direkt: Allt det som serveras i matsalen ska ätas där och inte tas med ut på rasten.) Tänk på att inte ta för mycket mat så du måste slänga maten. Tänk på att hålla avstånd till varandra i matkön, det fungerar bara där det sitter tejp. (Elevrådet tycker att man bör tejpa upp mycket längre än hur det är just nu.)

 

Åk 3: Följ reglerna på uteleksakerna. Vill ha en pyjamasdag. Det är rörigt och stökigt i biblioteket. När man ska gå till biblioteket ska man gå dit med en lärare. Vi vill ha fotbollsregler så det inte blir bråk. (Svar direkt: Peter berättade om att man hade speciella skolfotbollsregler på en skola som han jobbade på tidigare. Han ska ta reda på hur dessa regler var. Peter inbjöd även till en träff måndagen den 9 november kl.8.30 då han, Peter har tidigare jobbat som idrottslärare, tillsammans med några fotbollsintresserade elever och någon lärare kan bestämma Stocksätterskolans skolfotbollsregler. Vilka som ska komma till detta möte är inte bestämt ännu.)

 

Åk 4: Inget att ta upp.

 

Åk 5: Vill få gå till spontan, de saknar bollar (Svar direkt: De bollar som Sara har beställt efter vårt förra elevråd har kommit och delas ut veckan efter höstlovet.).

 

Åk 6: Ingen närvarande.

 

  1. Bloggen: Vi vill göra filmer om gagabollsregler , om vad vi måste tänka på när det finns Coronan och en film om de nya skolfotbollsreglerna.

 

  1. Övrigt: Inget övrigt att ta upp.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

 

Ordförande: Sanna

Sekreterare: Seb

 

När sexorna inte kunde komma p g a att de hade prov var det våra femmor som fick tillfälligt fick ta över deras platser som ordförande och sekreterare. Det gjorde de riktigt bra!