OKTOBER 2021

Elevråd 27/10 -21

Åk 1: Lena & Max

Åk 2: Delsa & Theo

Åk 3: Ebba & Rahaf

Åk 4: Abeynabi, Vijah & Vera

Åk 5: Ibrahim

Åk 6: Gustav, Cecilia, Hamzeh, Tala, Max & Kokob

Övriga: Sara D, & Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr rektor och elevrådsansvarig:

Sara frågade hur många från 5:orna och 6:orna som vill vara med på Rörelsesatsningen. Gunilla lämnade över de namn som hade kommit in till henne. Sara gick igenom klass för klass och hörde sig för hur ofta klasserna har klassråd och om de går in på elevrådet.se och tittar på filmerna. De flesta har klassråd en gång i veckan eller varannan vecka, de flesta av skolans klasser kollar på elevrådet.se men det finns klasser där man inte tittar alls och det tyckte inte Sara att var bra.

Gunilla berättade att vi inte har fått något svar från Prins Daniel om han kan komma till vår skola. Hon sa att vi borde skicka brevet en gång till, denna gång i pappersformat.

 

  1. Saker från klassråden till elevrådet:

 

Åk 1: Kom ihåg att plocka skräp ute, önskar en skräptävling. Vill ha en baklängesdag, en gosedjursdag och en ritdag när alla ska få göra en teckning och sedan ska alla bilder sättas upp tillsammans till ett stort konstverk. Man får inte mobba någon.

 

Åk 2:  Flickorna vill spela fotboll utan killarna på fotbollsplanen (Elevrådet tycker att om den ena planen är ledig så går det ju bra eller om de som ska spela tycker att de den gången kan dela upp att tjejerna spelar för sig och killarna för sig. Snart kommer det en film på elevrådet.se om våra nya fotbollsregler.)

 

Åk 3: Vill ha en mattetävling (Alla i elevrådet tycker att det är en bra idé och ska kolla vad lärarna tycker om detta.).

 

Åk 4: Önskar nya bollskyltar mellan husen och ett nytt bollplank. Ett nytt staket behövs vid kompisgungan för det är trasigt. Det behövs flera rastvakter vid fotbollsplanen. Vill att Anders ska ta ner bollar från taken oftare (Vaktmästaren tar ner bollar från taket en gång i veckan om någon lärare har sagt till att det behövs).

 

Åk 5: Inget att ta upp.

 

Åk 6:. De vill få vara i gympasalen på rasterna. Vill ha skohorn till kapprummet och lådor för upphittade kläder.

 

  1. Bloggen: Elevrådet vill göra en adventskalender i år igen. Vi bestämde att vi köper en Snällkalender och gör på ett liknande sätt som förra året.

 

  1. Övrigt: Önskar att det finns rastvakter vid Spontan.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Tala

Sekreterare: Hamzeh