OKTOBER 2022

Elevråd 18/10 -22 

Åk 1: Lennon, Khalid & Ida

Åk 2: Belle & Noah

Åk 3: Majd & Hedda

Åk 4: Helz & Maj

Åk 5: Daniel, Elsa & Amanda

Åk 6: Arvid, Soe, & Roula

Övriga: Pia, Karin, Oskar, Gunilla & Veronie

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr rektorn och från elevrådsansvarig:

Veronie: Påminde om att man ska skicka protokollen till henne. Det går att skicka både digitalt eller ta en kopia på protokollet.

Gunilla: Daniel vill att reglerna för uteleksakerna ska ses över. Han ville ha en liten grupp från elevrådet som kan hjälpa honom med detta. Elevrådet valde att skicka Majd, Elsa, Helz, Belle, Maj och Arvid till detta.

Gunilla berättade att det kommer att bli en extra träff för elevrådet fredagen den 18 november då vi får ett studiebesök från Upplands-bro. Detta tillfälle är frivilligt att vara med på. De elevrådsrepresentanter som vill vara med och berätta hur vi jobbar med vårt elevråd kan komma.

 

  1. Saker från klassråden till elevrådet:

Åk 1: De vill göra en film som man kan lägga ut på bloggen som handlar om att man inte ska bråka eller säga svordomar. De tror att det kommer bli bråk om man har västar till fotbollen. Andra ettan tycker att det var ett bra förslag med västarna till fotbollen. Vill påminna alla om att alla ska ha inomhusskor i skolan. Var rädd om böckerna i biblioteket. Den tredje ettan tycker att vi inte ska ha västar på fotbollen. De vill ha ett disco i gympasalen (6:ornas representanter berättade att de kommer att ordna ett disco fredagen innan höstlovet, 28/10).

Åk 2: De vill ha band istället för västar vid fotbollen. De tackar för fikat och att vi får fira demokrati. De vill att hela skolan ska klä ut sig fredag innan höstlovet (Elevrådet tog en omröstning och alla utom en tyckte att detta var ett trevligt förslag. Bara de som vill klär ut sig och man får inte ha en mask för sitt ansikte). När kommer nya fotbollsmål (Veronie svarade att det är inte skolan som ordnar med målen men att hon ska ta upp detta med ansvariga på kommunen, målen nämndes vid den senaste skyddsronden)? Önskar en basketturnering och en Gagabollsturnering (Elevrådet ger förslaget om Gagabollsturnering till Daniel, kanske kan det vara en rastaktivitet?).

Åk 3: Toaletterna funkar så där och det är för få toaletter. Önskar en pysseldag. Vill få ta med sig egen mat till skolan för att man inte tycker om skollunchen (Veronie sa att man inte ska ta med mat till skolan om det inte är alldeles speciella omständigheter, alla ska kunna äta sig mätta på skolans mat. Vill man ha med sig en frukt eller smörgås att äta så är det ok). Vill ha en skoldag som det var förr i tiden, en gammeldags skoldag. 3B behöver inga västar eller band. Det blir för många bråk vid gagabollen även fast lärare är där. Hur blir det för hjälpråden (Hjälprådet är under utredning. Om detta råd ska startas måste alla lärare vara med på att jobba med detta ibland. Åsa är redo att köra igång om uppbackning finns på skolan)?

Åk 4: En fotbollsturnering. Nya basketbollar och fotbollar önskas. Ta ner bollar från taket (Gunilla svarade att Anders har lovat att ta ner bollar en gång per vecka om någon lärare säger till att det finns bollar att hämta där. Gunilla tar kontakt med Anders denna gång). Kan vi åka någonstans, t ex till Tisaren (Veronie tyckte att det var roligt att höra att Tisardagen är uppskattad. Hon sa att det är dyrt att boka bussar men att vi gör sådant någon gång då och då. Roligt att det finns en önskan att göra saker tillsammans!)? För pratig när man ska gå ut ur klassrummen i kapprummen (Kanske kan lärarna följa med och hålla koll i kapprummen?). Ringklockor till klassrummen att ringa in med önskas (Gunilla berättade att för drygt ett år sedan köptes klockor in till alla klasser som inte hade någon. Kolla upp var dessa finns!). För pratigt i matsalen.

Åk 5: Flera styltor önskas. Kan vi köpa in hoppstyltor? Mattetävling önskas (Gunilla svarade att det är bestämt att vi ska ha en mattetävling i november). Fler laddare/hörlurar till klassrummen (Veronie svarade att om sådant saknas ska klassläraren ta kontakt med henne så löser hon det). Önskar musik på fredag rasterna, och att en lärare ska dansa som alla andra kan härma. Mattetävling önskas (Kommer i november!). Kill- och tjej fotboll på olika dagar (Kanske kan Daniel tillsammans med gruppen från elevrådet fundera kring detta?).

Åk 6: Flera bollar önskas. Fadderträff, Fadderfadder träff och Fadderfadder-lunch önskas (Detta ansvarar era lärare för att ordna). Fotbollsturnering och handbollsturnering önskas. Spexvecka när man klär ut sig enligt ett visst tema, t ex till fotbollsspelare. Flera klockor på skolgården, städa/fixa klockorna som finns. Nästa termin vill vi sluta någon dag klockan 13. Hela skolan slutar klockan 13 t.o.m. andra sexan (Förhoppningsvis byter sexorna scheman med varandra efter jul, kolla med era lärare). Flera soptunnor på skolgården behövs. Mera utomhusbänkar. Bindor/tampong på tjejtoaletten (Vi kollar upp detta!). Utegym. Fixa bänkarna i klassrummen. Olympiad för lärarna. Mattetävling (Kommer i november). En kiosk/cafeteria (Veronie svarade att det får ni när ni börjar på Transtenskolan, kan vara bra att ha något att längta efter). Flera hörselkåpor (Be er lärare att prata med Annelie). Keps/mössa inomhus (Vi har inget förbud mot detta på skolan längre men klassen kan ju ha egna klassregler om detta, prata med er lärare). Ta ner bollar från taket (Gunilla pratar med Anders). Bättre lås toaletterna (Veronie svarade att det kostar mycket pengar att byta ut låsen, Vi måste istället jobba med att alla elever visar respekt för varnadra när någon är på toaletten. Det finns ingen annanstans i samhället där folk öppnar toaletten för någon annan. Vi måste jobba med hur man ska bete sig i stället). Ny kompisgunga (Vi får inget nytt till vår skolgård just nu, vi har nyss fått mycket). Kahoot tävling för hela skolan. Ämnestävlingar för lärarna. Bullfredag.

 

  1. Bloggen: Göra en intervju med Veronie.

 

  1. Övrigt:

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Arvid

Sekreterare: Soe