Övriga råd på skolan

På Stocksätterskolan har vi inte bara ett elevråd vi har även, ett likabehandlingsråd, ett måltidsråd, ett städråd och en trivselgrupp. Dessa råd är till för att göra vår skola ännu mer fantastisk och att öka elevinflytandet. Det är bara elevrådet som har en blogg så därför ger vi nu även de andra råden en plats där de kan visa upp vad de gör och dela med sig av sina protokoll mm under denna flik.