Protesten som gick hem

Ryktet har nådde oss i elevrådet att de som bestämmer i kommunen kanske skulle att bort skolfotograferingen på grund av den nya lagen GDPR. Detta gillades inte av eleverna på vår skola och inte heller av oss i elevrådet. Därför tog vi direkt tag i denna fråga och startade en namninsamling bland alla de som vill ha skolfotograferingen kvar. Sedan skickade vi iväg ett brev samt en namninsamling på de som vill ha fotograferingen kvar till kommunens förvaltningschef Fredrik Nordvall. Vi hade dessutom tagit reda på att skolfotograferingen, och då främst skolkatalogen, inte hörde till denna nya lag utan istället låg under tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Sedan höll vi tummarna att vi skulle bli fotograferade på höstterminen precis som vi hade blivit under hela vår tidigare skolgång!

Så här stod det i brevet som Fredrik fick:

Vi fick ett snabbt svar ifrån kommunens förvaltningschef Fredrik Nordvall angående skolfotograferingens och skolkatalogens vara eller inte vara. Se vår film:

Så här stod det i Fredriks brev till elevrådet:

Några dagar senare skickades det in beröm till vår blogg. Läs det som skrevs till oss:

********************************************************

Meddelande:
Hej!

Jag har inte en fråga men väl massor av beröm.
Jag har förstått att ni grottade ner er i frågan kring GDPR och vilken lagstiftning som styr skolfotokatalogen.
Det är mycket omponerande hur ni “löste” frågan som politiker och tjänstemän gick bet på! Jag är så imponerad! Det ska bli roligt att med tiden ta emot er här på Transtensskolan och fortsätta utveckla frågorna kring delaktighet och inflytande tillsammans.
Glad sommar!

********************************************************

Ni kanske också undrar varifrån elevrådet fick tag i informationen om att skolkatalogen lyder under tryckfrihetsförordningen. Hur gjorde vi? Vi tog kontakt med Collagefoto och de i sin tur hade jurister till hjälp och via dem fick vi reda på hur det hela förhöll sig.