Protokoll

Vid varje elevrådsmöte skriver sekreteraren ett protokoll och dessa protokoll kan du ta del av här på vår blogg. Protokollen skickas även till kommunens Bildningsnämnd och läggs även ut på skolans OneDrive. Nämndsekreteraren Jenny Andersson  är den som tar emot de protokoll som skickas till Bildningsnämnden. Hon berättar så här om vad som händer med våra protokoll när kommunen tar emot dem:

– De allra flesta skolor i kommunen skickar sina protokoll till oss, vissa skolor mer frekvent än andra. Det ska alla skolor göra efter önskemål från politiken. De vill läsa era protokoll. Jag sparar alltid protokollen som jag får in i en mapp som jag har delat med nämndens politiker så att de kan läsa det direkt i sin platta när jag lagt in det. Jag tar också med alla protokoll till nämndens sammanträde som en inkommen handling.

Protokoll som är äldre än vad denna blogg är finns att läsa dels på OneDrive som nås av vår skolas pedagoger.