Regler och lagar

Vi i elevrådet är ofta med och tycker till om olika regler. Först brukar reglerna diskuteras på klassråden och sedan i elevrådet. En återkommande uppgift för oss är att varje år gå igenom skolans trivselregler.

Vi tycker att det är bra med regler så att alla vet vad som gäller och så att vi har det bra när vi är tillsammans. Vi uppmanar därför er alla att följa de regler som vi har på vår fina Stocksätterskola.

Ni kan även via denna flik komma vidare till skollagen. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen.