SEPTEMBER 2021

Elevråd 20/9 -21

Åk 1: Lena & Max

Åk 2: Delsa & Theo

Åk 3: Ebba & Rahaf

Åk 4: Abeynabi, Bedrije & Mia

Åk 5:  Orwa & Ibrahim

Åk 6: Gustav, Cecilia, Hamzeh, Tala, Max & Kokob

Övriga: Sara T, & Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr rektor och elevrådsansvarig:

Rektorn hade inga frågor.

Gunilla berättade att vi på Stocksätterskolan ska vara med på ”Rörelsesatsning i skolan”. Med denna satsning vill man få barnen att röra på sig mer i skolan. Några elever kan få vara med och ordna med olika rastaktiviteter men de ska då först få gå på en utbildning. Frågan går nu till elever i 6:an och 5:an om de vill vara med på detta? De elever som är intresserade ska anmäla sig till sin mentor. Elevrådet ska skriva ett brev till prins Daniel och höra om han vill komma hit någon dag och hjälpa till med att få eleverna på vår skola att röra på sig. Prins Daniel har ett stort engagemang för sådant.

 

  1. Saker från klassråden till elevrådet:

 

Åk 1: Kom ihåg att gå i korridorerna och de vill ha en maskeraddag (Elevrådet tycker att det är en bra idé och föreslår att vi tar en sådan dag fredagen innan höstlovet.). Man får inte ta med nötter till skolan, det finns elever som är väldigt allergiska. Lyssna på varandra, var schysta och låt andras saker vara ifred i kapprummen. Fler skoljoggar önskas (Vi skickar över frågan till våra idrottslärare). Håll ordning i kapprummen.

 

Åk 2:  Linbanan går inte så fort längre (Elevrådet kollar upp det med vår vaktmästare Anders), vi vill ha fler gungor och en lång smal rutschkana (Vi har fått många saker till vår skolgård nyligen så nu är det inte aktuellt med detta just nu.) Vi vill ha regler på fotbollsplanen (I samband med ”Rörelse i skolan” har ett beslut tagits att man ska dela upp vår fotbollsplan till två planer. Vi ska fixa enkla skolfotbollsregler och vi tänker be båda idrottslärarna om hjälp med detta. Från elevrådet kommer följande representanter att hjälpa till med att ta fram regler: Hamzeh, Orwa, Gustav och Max (i åk 1).

 

Åk 3: Inget att ta upp.

 

Åk 4: Hyllor till inneskorna önskas (Gunilla och Maria F ska ta reda på vilka klasser som önskar dessa hyllor och hur många). Det är trångt i kapprummen. Det är många problem vid kompisgungan (Alla regler för uteleksakerna finns att läsa på elevrådet.se under fliken ”Regler & lagar” Vi kan be rastvärdarna att vara mer kring kompisgungan). Tycker att man ska ta mer bollarna från taken oftare (Vaktmästaren Anders tar ner bollarna en gång i veckan om någon lärare har hört av sig om att det finns bollar att ta ner, han gör det inte om ingen har sagt till.). Var får man ha bollr på skolgården? (Inte i mellan husen!) Vill ha telefonerna på rasterna (Det går inte. Vi är en mobilfri skola.). Två talangjakter önskas (Roligt att ni gillar Talangjakten, men det går åt mycket tid och engagemang för att ordna dessa shower så det kan bara vara en Talangjakt per skolår.). Smörj toalettlåsen (Vi tar upp det med vaktmästaren). När får vi träffa fadderbarnen? (Restriktionerna har lättat så nu kan ni träffa era fadderbarn igen. Prata med era lärare!) Vi vill byta lärare för en dag (En rolig idé som vi fått ja till tidigare men så kom den där Coronan och förstörde allt. Vi kollar upp detta!).

 

Åk 5: Önskar flera fotbollar, vill ha en soffa i klassrummet. På idrotten vill vi inte vi bli störda av andra barn som har rast. Fler basketbollar önskas, en skärmvägg i killarnas omklädningsrum (Detta har tagits upp på skyddsronden och bör åtgärdas). Emma ska starta en Gympa kids. 5:an vill övernatta i skolan. Vill ha 100-dagars fester, när man gått 100 dagar i skolan. Vill ha disco (Troligtvis kommer 6:orna att fixa detta). Vill ha aktivitetsdag och vill åka till Kvarntorp. Vill ha varmare i klassrummen. En fråga: Får man springa spåret på rasterna? (Man måste då ha en lärare med sig, eller en lärare som ansvarar för aktiviteten.). Vill ha en till kompisgunga och vill ha fotbollsturnering. Vill ha kompisraster.

 

Åk 6: Vi önskar oss flera fotbollar. Vi önskar oss en idrottstävling.

 

  1. Bloggen: Vi har fått en jättefin kommentar från en skola i Sigtuna kommun som berättade att de hämtar inspiration till sitt elevrådsarbete genom vår blogg elevrådet.se. De tycker att vårt elevråd gör ett jättebra jobb. Tack! Vi ska göra en film om att vi måste bli bättre på att hålla ordning i våra bibliotek.

 

  1. Övrigt: Inget övrigt att ta upp.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Hamzeh

Sekreterare: Tala