SEPTEMBER 2022

Elevråd 19/9 -22 

Åk 1: Lennon, Temar & Ida

Åk 2: Belle & Noah

Åk 3: Majd & Hedda

Åk 4: Helz & Maj

Åk 5: Daniel, Elsa & Amanda

Åk 6: Tim, Arvid, Soe, Miran, Agnes & Roula

Övriga: Gunilla & Veronie

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr rektorn och från elevrådsansvarig:

Veronie: Veronie vill att alla klasser ska lämna protokollen från klassråden till henne. I slutet av förra läsåret fick Veronie en fråga från eleverådet om man kunde köpa in västar att ha när man spelar fotboll. Veronie frågade oss i elevrådet vad vi tyckte och vi diskuterade det. Det bestämdes att alla ska prata om detta på sina klassråd och sedan tar vi ett beslut på nästa elevråd.

 

Gunilla: Berättade att vi har haft så mycket att göra innan första elevrådet;

5:orna har varit i Kumla där de har träffat Skogstorpskolans elevråd och att vi har även haft ett kakval. Vinnaren är korad men ännu har inte vi haft vårat fika. Det kommer som en trevlig överraskning någon dag.

En skola från Upplands-bro (Stockholm) har hört av sig och de vill komma på ett studiebesök och se hur vi jobbar med vårt elevråd. De kommer fredagen den 18 november.

 

  1. Saker från klassråden till elevrådet:

Åk 1: Önskar att ha ett Ps5 eller ett Xbox på skolan. Vill ha en övernattning i skolan (Veronie svarade att det är svårt med övernattningar på skolan av flera skäl; det finns andra verksamheter här efter att skolan har stängt, skolan ska vara larmad på natten mm). De uppmanar alla att vara snälla i skolan. Önskar en leksakdag och en pyjamasdag (Veronie svarade att om man vill ha en leksaksdag så får man ordna det i sin egen klass, pyjamasdagar har vi oftast i samband med läsveckan och den ska vi ha v.12). Den andra ettan undrade när ska vi få smaka på fikat (Gunilla svarade att det blir en glad överraskning!). Den tredje ettan vi vill ha ett disco (6:orna svarade att de kommer att ordna ett disco fredag vecka 43) de vill ha pärlor och robotar till klasserna.

Åk 2: Vill ha en läsvecka med pyjamasdag (Veronie svarar att det blir läsvecka v.12). De vill ha en utklädningsdag innan höstlovet och de säger tack för glassen vid skolstarten. Den andra 2:an påminner om att alla måste sluta med att kasta skräp på skolgården. När ska får vi nya fotbollsmål (Veronie ska kolla om man kan laga målen)? När får vi träffa faddrarna (Det är lärarna i de olika klasserna som ser till att ni får träffa faddrarna)? Vill ha en pyjamasdag (Kanske v.12 då vi har läsvecka).

Åk 3: De skulle vilja använda fritidscyklarna på rasterna (Veronie förklarade att dessa cyklar är fritids och att om alla barn skulle få cykla på dem så går de lätt sönder). Skulle vilja vara vid stenarna vid hockeyrinken på rasterna. Den andra 3:an hade inget att ta upp.

Åk 4: Undrade om de kan få nya basketbollar? Undrar om vi kan få gräs på fotbollsplanen (Gunilla svarade att vi inte kommer att få gräs på planen, den frågan har tagits upp flera gånger tidigare. Det är väldigt svårt att sköta om en gräsfotbollsplan). Önskar hela nät i fotbollsmålen (Veronie kollar detta). Önskar att man får spela på spontan (Veronie svarade att om man ska vara på Spontan måste det finnas med en vuxen). Den andra 4:an vi vill få flera gungor, en stor kompisgunga och en stor klocka vid gungorna (Gunilla svarade att vi har fått mycket till vår skolgård ganska nyligen så just nu får vi inget nytt till skolgården, det är andra skolor man satsar på nu). Önskar tjej- och killtoaletter (Gunilla sa att ni ska prata med alla klasser som delar samma kapprum och fråga om de vill ha så, i sådana fall kan ni ha det). Vi vill ha en ny mattetävling (Gunilla svarade att det är bestämt att det ska bli en mattetävling i november). Önskar lägre basketkorgar (Gunilla svarade att detta har tagits upp tidigare och vaktmästare Anders har kollat och det går inte att sänka dem)..

Åk 5: Önskar en hemlandsdag. 5b vill bytta klassrum till Rönnen (Veronie förklarade att man vill ha så få klassrumsflyttar som möjligt och just nu finns det inga lediga klassrum på Rönnen, Lindahs gamla klassrum är uppbokat). De vill ha ett rastkort som man kan använda när man lånar saker. De behöver mer laddare till klassrummet, fler tangentbord och de önskar att man får ha en egen laddare i sin bänk (Veronie sa att om det saknas laddare, tangentbord eller hörlurar så ska klassläraren meddela detta till henne så löser hon det. Man får inte ha en egen laddare och de ska inte ligga i bänkarna utan de ska sitta i kassaskåpet.).

Åk 6: 6:a undrar när de får kakorna som vann kakvalet (En glad överraskning någon dag)? Vill ha fler tävlingar i skolan. 6B hade inte haft något klassråd men de sa att de vill ha fler rastvakter och att rastvakterna går runt på skolgården.

  1. Bloggen: Vi vill göra en intervju med rektorn och en med skolsköterskan.

 

  1. Övrigt: Daniel vill att vi ska se över reglerna för uteleksakerna. Blir det något Hjälpråd (Det är inte helt bestämt ännu hur det blir med den saken)?

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Tim Gustavsson

Sekreterare: Arvid Sund