SEPTEMBER 2023

Elevråd 19/9 -23

Åk 1: Mustafa, Elis & Oliwer

Åk 2: Patrcia, Noel & Olle

Åk 3: Juni & Kristijan

Åk 4: Melvin & Alicia

Åk 5: Zeen, Lara & Yousef

Åk 6: Tova, Tilde, Abeynabi, Lamar, Ferida & Osazee

Övriga: Veronie & Gunilla

 

  1. Ordförande öppnade mötet.

 

  1. Rapporter fr rektorn och från elevrådsansvarig:

Veronie: Veronie talade om vikten av att alla klasser har klassråd. Hon vill veta vilka tider varje klass har, den frågan har mentorerna fått, och hon kan komma att besöka olika klasser när de har klassråd.

Gunilla: Hälsade alla välkomna till elevrådet och talade om vikten av deras arbete under året. Hon gick även igenom mötesordningen.

 

  1. Saker från klassråden till elevrådet:

Åk 1

1A: Var snälla på rasten mot varandra. Kan vi få riktiga cyklar på rasten? Ska 6:an ha disco snart (6:orna svarade att de kommer att ha disco men de har inte bestämt när)?

1B: Var snälla mot varandra!

1C: Alla ska få vara med på rasterna!

 

Åk 2

2A: Vi vill ha pyjamasdag. Vi vill ha gosedjursdag. Vi önskar en studsmatta (Gunilla berättade att vi inte får ha någon studsmatta på skolan eftersom skaderisken är stor, detta svar fick vi när skolans elever hade röstat fram en studsmatta till skolgården när vi fick nya uteleksaker). Vi vill ha mer rast (Veronie berättade att om vi förlänger rasten så måste även skoldagen bli längre och då räcker inte lärarnas arbetstid till att vara med i klasserna).

2B: Det är högt ljud i biblioteket och böcker ligger ofta på golvet (Veronie sa att det är allas ansvar att se till att det inte stökas till i biblioteket. Det är inte Annes uppgift primära uppgift att städa där, hon ska hjälpa elever att hitta roliga böcker att läsa).

2C: Önskar ett party på skolan, fotbollsturnering, disco på halloween (Kanske kan 6:orna ha ett disco då? De kollar!) och nya bollar. Pyjamasdisco önskas. Kan vi få tillbaka kompisgungan (Vi vet inte när den kommer, vi kollar med kommunen)? Vi vill göra något med våra faddrana. Halloweenbus med faddrana önskas.

 

Åk 3

3A: Rastvaktarna kan ha olika zoner som de vaktar så att det alltid t ex finns en vakt vid gagabollsringen, så gör de på Långängen.. När komer kompisgungan tillbaka (Vi ringer och frågar)? Önskar en fotbollsturnering. Spring inte i korridoren! En utklädningsdag innan höstlovet önskas. Tack till rektorn för glassen vid skolstarten!

3B: Vi måste ha samma regler vid gagabollsrinken. Daniel har andra regler en elevrådet. Kan vi få nya fotbollsmål till grusplanen (Veronie berättade att det är inte vi på skolan som bestämmer det utan det bestäms av kommunen. Vi vet ej när vår skolgård får en översyn men detta kan kanske tas upp vid skyddsronden då målen är trasiga)? När kommer kompisgungan tillbaka (Vi kollar om vi kan få något svar på detta)? Lura inte varandra att rasten är slut för att kunna ta över fotbollsplanen. Respektera att fotbollsplanen är upptagen. Svär inte! Fixa kingrutorna (Detta lämnar vi över till Trivselgruppen. Målning på skolgården brukar ske på våren efter att gruset har sopats bort).

Åk 4

4A: Har inte haft klassråd.

4B: Har inte haft klassråd.

 

Åk 5

5A: Vi vill ha en språkdag.

5B: Vi vill ha konstgräs på grusplanen (Gunilla berättade att denna fråga har tagits upp tidigare och att det är för dyrt så vi får inte det). Kan vi få ha tuggummi på rasten (Veronie berättade att vi är en tuggummifri skola av många olika skäl så det får ingen ha, inte ens vuxna. Säg till på ett trevligt sätt om någon vuxen tuggar tuggummi för regeln gäller även dem)? Det är viktigt att lyssna på varandra.

5C: Inget ta upp.

 

Åk 6

6A: Vi har inga hörlurar (Veronie berättade att hon just nu går runt och ser över detta i alla klasser). Vi vill ta med kakor till skolan (Veronie sa att det ska vi inte ha till vardags men någon enstaka gång när det är något extra festligt så kan det hända).

6B: Vi vill ha flera bollar till klassen. Flera rastaktiviteter önskas. Vi vill ha en rastaktivitet där man kan pärla armband (Vi berättar detta önskemål för Daniel). Vi vill ha musik på rasten. Det är smutsigt i kapprummet.

6C: Vi tycker att det är trängt i kapprummen, 6A står i vägen. Kan vi ha hand om rastaktiviteter (Vi kollar med Daniel)? Tvätta lamporna i korridoren. Vi vill ha tuggummi (Tyvärr går det inte, vi är en tuggummifri skola)? När kommer kompisgungan tillbaka? Vi vill ha fadderverksamhet!

 

  1. Bloggen: Vi gör just nu en film med tre olika tips från elevrådet. Vi vill göra en film om att eleverna vill ha fadderverksamhet.
  2. Övrigt: Inget att ta upp.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Tilde

Sekreterare: Tova