Skolans trivselregler

Stocksätterskolans trivselregler

Jag är snäll mot andra och använder ett trevligt språk.

Jag låter alla få vara med. Ingen ska behöva vara ensam.

Jag behandlar alla lika och visar respekt för att alla är olika.

Jag hälsar på andra elever, lärare och personal.

Jag låter andra vara ifred när de går på toaletten.

Jag är rädd om skolan, mina egna och andras saker.

Jag kommer i tid till lektioner och bidrar till arbetsro både i klassrum och i ljusgårdar.

Jag lämnar in min mobiltelefon när skolan börjar.

Jag har på mig inneskor och går lugnt inomhus.

Jag går ut när det är rast.

Jag lämnar godis, läsk och tuggummi hemma.

Jag spelar boll där det är tillåtet.

Jag kastar inte snöboll.