Surafiel Simon

Klass: 4

Favoritämnen: Idrott, matte & SO.

Bästa skolämne: När jag fick min fadder i förskoleklass.

När jag blir stor vill jag bli: Doktor eller fotbollsproffs.

 

 

Se min presentationsfilm: