Talangjakten

Hur allting började …

För många år sedan kom det in ett förslag till elevrådet att eleverna på skolan önskade en Talangjakt. När lärarna också hade fått sagt sitt i frågan tyckte de att elevrådet kunde få arrangera det hela. Talangjakten blev en succé och har genomförts varje år, på vårterminen, sedan den startades. De första åren var det elevrådets jury som utsåg vinnaren, men sedan många år tillbaka har även publiken varit med och röstat fram vinnaren. Konferencier har sexorna varit och övriga elevrådsrepresentanter har skött ljud, ljus, räknat röster och varit jury. Dessutom är det mycket arbete som går åt för att förbereda scenen innan Talangjakten och sedan plocka undan allt efteråt, detta fixar skolans elevråd tillsammans med de elevrådsansvariga.