Thea Lindholm

Klass: 3

Favoritämnen: Matte, svenska, engelska & elevens val. 

Bästa skolminne: När vi badar i Alléhallen.

När jag blir stor vill jag bli: Lärare.

 

 

Se min presentationsfilm: