Uteleksakerna

Regler för Stocksätterskolans uteleksaker

Dessa gäller från och med måndagen den 7 september 2020.

 

Gemensamt för samtliga uteleksaker är att …

 • om ingen kö finns behöver man inte räkna för att hålla någon tid.
 • om man räknar ska man stå i kön invid uteleksaken, inte vara någon annanstans på skolgården och räkna.

 

Hexagon

 • Alla står i en gemensam kö utanför träramen som finns runt gungan.
 • Kön hjälps åt att räkna till 100, vid varannan gungvändning. Om det finns en rastvakt närvarande kan denne ta tid på de som gungar istället för att alla ska räka. Vid tidtagning får man gunga i 4 minuter.
 • Håll avstånd till varandra i kön.
 • Alla går av och på gungorna samtidigt.
 • Det får bara gunga en person på varje gunga, man får inte sitta på bygeln.
 • Man får inte stå nära de som gungar eller gå in och stå i mitten bland gungorna.
 • Man får inte sparka på varandra när man gungar.
 • Man får inte sparka sand på de som gungar.

 

Linbanan

 • Kön börjar utanför träramen som finns runt om och svänger ner vid sidan av linbanan.
 • Håll avstånd till varandra i kön.
 • En person åker i taget i linbanan.
 • Om man vill kan man be en kompis att ge fart, om man inte vill ha extrafart ska ingen annan putta på.
 • Man åker en gång och drar sedan med sig sittstolen tillbaka och lämnar över den till nästa i kön.

 

Gungbrädan Vippy

 • Kön börjar vid gräskanten.
 • Håll avstånd till varandra i kön.
 • Man räknar till 50 vid vartannat nedslag i backen. Om några sitter stilla på gungbrädan räknar man till 50 och sedan är det dags att byta.
 • Två i taget gungar på gungbrädan.

 

Freestyle

 • Man gungar en eller två på gungan.
 • Kön börjar vid sidan av gungan med en armlängds avstånd.
 • Håll avstånd till varandra i kön.
 • Man räknar till 50 vid varannan gungvändning.
 • Den som är på gungan stannar den själv om den inte ber om hjälp att stanna. Var försiktig om ni hjälper till att stanna åt någon annan så inte personen på gungan ramlar av.

 

Kompisgungan

 • Max fyra personer får gunga samtidigt.
 • Bara de som gungar får vara innanför staketet.
 • Kön börjar utanför en av ingångarna i staketet.
 • Håll avstånd till varandra i kön.
 • Man räknar till 100 vid varannan gungvändning.
 • Man får inte göra bomben.

 

Gungorna

 • Man står i kö vid sidan av gungorna.
 • Håll avstånd i kön.
 • Man räknar till 100 vid varannan gungvändning.
 • Ingen får sparka på den som gungar.