Elevrådets möte med en politiker

I förra veckan åkte alla i elevrådet, de två elevrådsansvariga på skolan samt vår rektor till kommunhuset här i Hallsberg. Elevrådet hade skrivit ett brev och frågat om en politiker från varje parti ville träffa dem. Det fanns frågor, sådan som ofta kommer upp på våra elevråd, som elevrådet ville få svar på. Till slut blev det bara en politiker som dök upp, men vi är givetvis mycket nöjda och tacksamma för detta, det var ordföranden i Utbildningsnämnden som mötte elevrådet. Här kan ni ta del av vårt möte:

Namn: Siw Lunander

Parti: Socialdemokraterna

Ålder: 62 år detta år.

Familj: Man, två vuxna barn, fem barnbarn och en hund.

Fritidsintressen: Politik och läsa böcker.

Grundskola: Gick i Ljusnarsbergs grundskola.

Elevråd: Jag minns inte att vi hade något elevråd.

Rastaktiviteter

Varje rast finns det möjlighet för alla att delta i olika rastaktiviteter om man vill. Anna har hand om dessa aktiviteter och hon tar gärna emot tips på vad man kan göra på rasterna. Skriv din idé som en kommentar här på bloggen, ta upp det på ditt klassråd så att det kan tas med till elevrådet eller tala direkt med Anna.

Omklädningsrummen fixas!

Äntligen kan vi meddela att våra omklädningsrum ska fixas! Detta har varit ett önskemål under en längre tid. Det är speciellt skärmväggarna in till killarnas omklädningsrum som har varit efterfrågade, som det är just nu går det att se in i hela omklädningsrummet när någon öppnar dörren. Inte trevligt alls, men nu är den tiden snart förbi!

Elevrådet ringer till radion

Idag ringde elevrådets representant från femman, Ida, till radion. Det finns ett program som heter Ring P1 dit vem som helst kan ringa och säga sin åsikt, sedan får man se om man kommer med i deras radioprogram eller inte. Ida hade tre bra tips som hon ville dela med sig av och nu har hon gjort det. Oavsett om det kommer på radion eller inte så kan du givetvis ta del av hennes tankar här:

Hur blir det med frukt till Rönnen?

Vi har fått ett första svar på vår förfrågan att även mellanstadiets elever önskar få en frukt per dag. Så här skrev Siw Lunander, hon är politiker i Utbildningsnämnden, i ett mail till oss i elevrådet:

”Jag får tacka för brevet från elevrådet på Stocksätter. Vi kommer att se över om vi har ekonomiska förutsättningar att erbjuda även barnen som går i mellanstadiet en frukt om dagen. Förvaltningen har fått i uppdrag att se vad det kostar. Sedan får vi ta med det i våra budget förhandlingar för 2019, vilket betyder att vi måste se att våra pengar räcket till den verksamhet vi har idag och att det även räcker till kostnaden för frukt.”

Vi får alltså avvakta till när de har bestämt hur de ska använda sina pengar nästa år, pengarna som de har detta år har de redan bestämt vad de ska gå till. Vi håller tummarna för mellanstadiets elever och hoppas på det bästa!

Dags för friluftsdag!

Det har kommit in önskningar från eleverna på Stocksätterskolan om att ha en gemensam friluftsdag. På  vår elevrådsträff i december var det ettorna som skickade med sina representanter att de ville ha en vinterutedag för hela skolan och i november önskade våra sexor att de ville göra någonting roligt med alla elever på skolan innan de slutar. I flera år har önskningar om att få åka till Kvarntorp inkommit till elevrådet och vi har i bokat backen vid flera tillfällen men pga snöbrist har detta fått ställa in. Nu håller vi alla tummar för att snön och kyla ska finnas kvar så att vi fredagen den 16 februari får åka till Kvarntorp.

Här kan du läsa lappen som skickas hem till alla elever nu i dagarna: